Meie koolist

Vastuvõtt


Õpilaste vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord

Taotlus võetakse vastu alates jooksval aastal 1. märtsist kuni 31. märtsini. 

Taotlused:

  • taotlus kooli astumiseks (Lisa 1) (.docx või .pdf)
  • koolist lahkumise avaldus (Lisa 2) (.docx või .pdf)

 

Õpilaste vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord

Taotlus võetakse vastu alates jooksval aastal 1. märtsist kuni 31. märtsini. 

Taotlused:

  • taotlus kooli astumiseks (Lisa 1) (.docx või .pdf)
  • koolist lahkumise avaldus (Lisa 2) (.docx või .pdf)