Õppetöö

Põhikooli lõpueksamid


 • Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2021/2022. õppeaastal: 
 • eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena  – 14. juuni 2022. a;
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14. juuni 2022. a;
 •  
 • Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2021/2022. õppeaastal: 
 • eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena  – 14. juuni 2022. a;
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14. juuni 2022. a;
 •