Õppetöö

Põhikooli lõpueksamid


 • Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2020/2021. õppeaastal: 
 • eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena  – 9. juuni 2021. a;
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9. juuni 2021. a;
 •  
 • Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2020/2021. õppeaastal: 
 • eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena  – 9. juuni 2021. a;
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9. juuni 2021. a;
 •