Õppetöö

Põhikooli lõpueksamid


Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2023/2024. õppeaastal: 

  • eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik)  – 12. juuni 2024. a;
  • valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. juuni 2024. a.

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2023/2024. õppeaastal: 

  • eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik)  – 12. juuni 2024. a;
  • valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. juuni 2024. a.