Meie koolist

Hoolekogu

Hoolekogu tööplaan.


Hoolekogu koosseis:

Bogdana Rõžova õpilaste esindaja bogdana.rozova@sillapk.edu.ee
Merike Männi vilistlaste esindaja merike.manni@mail.ee
Meeli Rjabova õppenõukogu esindaja meeli.rjabova@sillapk.edu.ee
Julia Makarova lapsevanemate esindaja jmakarova@ymail.com
Andrei Ionov lapsevanemate esindaja andrei.ionov@mail.ee
Anneli Rants kooli toetava organisatsiooni esindaja, Sillamäe Linnavalitsus

anneli.rants@sillamae.ee

Hille Ilves kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium hille.ilves@hm.ee

 

Hoolekogu koosseis:

 

Bogdana Rõžova õpilaste esindaja bogdana.rozova@sillapk.edu.ee
Merike Männi vilistlaste esindaja merike.manni@mail.ee
Meeli Rjabova õppenõukogu esindaja meeli.rjabova@sillapk.edu.ee
Julia Makarova lapsevanemate esindaja jmakarova@ymail.com
Andrei Ionov lapsevanemate esindaja andrei.ionov@mail.ee
Anneli Rants kooli toetava organisatsiooni esindaja, Sillamäe Linnavalitsus

anneli.rants@sillamae.ee

Hille Ilves kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium hille.ilves@hm.ee