Õppetöö

Õppekava üldosa ja ainekavad


Üldosa

Ainekavad

lass
 • Eesti keel 7.klass
 • Eesti keel 8.klass
 • Eesti keel 9.klass
 • Eesti keel valik 4.klass
 • Eesti keel valik 9.klass
 • Kirjandus 5.klass
 • Kirjandus 6.klass
 • Kirjandus 7.klass
 • Kirjandus 8.klass
 • Kirjandus 9.klass
 • Kunst
 • Kunst 5.klass
 • Kunst 6.klass
 • Kunst 7.klass
 • Kunst 8.klass
 • Kunst 9.klass
 • Matemaatika 1.klass
 • Matemaatika 2.klass
 • Matemaatika 3.klass
 • Matemaatika 4.klass
 • Matemaatika 5.klass
 • Matemaatika 6.klass
 • Matemaatika 7.klass
 • Matemaatika 8.klass
 • Matemaatika 8.klass valik
 • Matemaatika 9.klass
 • Bioloogia 7.klass
 • Bioloogia 8.klass
 • Bioloogia 9.klass
 • Ajalugu 5.klass
 • Ajalugu 6.klass
 • Ajalugu 7.klass
 • Ajalugu 8.klass
 • Ajalugu 9.klass
 • Ettevõtlusõpetus 5.klass
 • Füüsika 8.klass
 • Füüsika 9.klass
 • Geograafia 7.klass
 • Geograafia 8.klass
 • Geograafia 9.klass
 • Inglise keel 3.klass
 • Inglise keel 4.klass
 • Inglise keel 5.klass
 • Inglise keel 6.klass
 • Inglise keel 7.klass
 • Inglise keel 8.klass
 • Inglise keel 9.klass
 • Inimeseõpetus 8.klass
 • Keemia 8.klass
 • Keemia 9.klass
 • Kehaline kasvatus 1.klass
 • Kehaline kasvatus 2.klass
 • Kehaline kasvatus 3.klass
 • Kehaline kasvatus 4.klass
 • Kehaline kasvatus 5.klass
 • Kehaline kasvatus 6.klass
 • Kehaline kasvatus 7.klass
 • Kehaline kasvatus 8.klass
 • Kehaline kasvatus 9.klass
 • Kunst ja tööõpetus 1.klass
 • Kunst ja tööõpetus 2.klass
 • Kunst ja tööõpetus 3.klass
 • Kunstiõpetus 4.klass
 • Kunst 7.klass
 • Käsitöö ja kodundus 4.klass
 • Käsitöö ja kodundus 5.klass
 • Käsitöö ja kodundus 6.klass
 • Käsitöö ja kodundus 7.klass
 • Käsitöö ja kodundus 8.klass
 • Käsitöö ja kodundus 9.klass
 • Loodusõpetus 1.klass
 • Loodusõpetus 2.klass
 • Loodusõpetus 3.klass
 • Loodusõpetus 4.klass
 • Loodusõpetus 4.klass valik
 • Loodusõpetus 5.klass
 • Loodusõpetus 6.klass
 • Loodusõpetus 7.klass
 • Muusika 1.klass
 • Muusika 2.klass
 • Muusika 3.klass
 • Muusika 4.klass
 • Muusika 5.klass
 • Muusika 6.klass
 • Muusika 7.klass
 • Muusika 8.klass
 • Muusika 9.klass
 • Tehnoloogiaõpetus 4.klass
 • Tehnoloogiaõpetus 5.klass
 • Tehnoloogiaõpetus 6.klass
 • Tehnoloogiaõpetus 7.klass
 • Tehnoloogiaõpetus 8.klass
 • Tehnoloogiaõpetus 9.klass
 • Ühiskonnaõpetus 6.klass
 • Ühiskonnaõpetus 9.klass
 • Vene keel 6.klass
 • Vene keel 7.klass
 • Vene keel 8.klass
 • Vene keel 9.klass
 • Valikõppeaine Informaatika
 • Valikõppeaine Informaatika 2.klass
 • Valikõppeaine Informaatika 3.klass
 • Valikõppeaine Informaatika 4.klass
 • Valikõppeaine Informaatika 5.klass
 • Valikõppeaine Informaatika 6.klass
 • Valikõppeaine informaatika 7.klass