Õppetöö

Põhikooli lõpueksamid


 • Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2022/2023. õppeaastal: 
 • eesti keel (kirjalik) – 02. juuni 2023. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena  – 12. juuni 2023. a;
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13. juuni 2023. a;
 •  
 • Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2022/2023. õppeaastal: 
 • eesti keel (kirjalik) – 02. juuni 2023. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena  – 12. juuni 2023. a;
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13. juuni 2023. a;
 •