Märtsi üritused

1.-4.03     Mõttespordiolümpiaad
01.03       Muusikaõpetuse olümpiaad
02.03       Eelkool     16.00
02.03       Haridusuuring  8.kl
04.03       VEPA vaatleja 2.kl
04.03       Kokkuvõte II trimestrist, vabalava teine tund
07.03       Õppesõit: võõras puu-tuttav puu   2.kl/Kõnnu/11.00-13.00
10.03       Klasside pildistamine
11.03       Inglise keele olümpiaad 5.-7.kl Jõhvi
12.03       Perepäev   11.00
14.03       Emakeelepäeva üritus
14.03       Emakeelepäeva viktoriin 14.30
16.03       Eelkool     16.00
17.03       Matemaatikavõistlus "Känguru"